top of page

Zimbabwe

Zimbabwes huvudstad är Harare och har ca 12 milj invånare.

Landet har en mycket gammal historia från 1200 talet. Landet blev självständigt 1980 . Namnet var då Syd-Rohdesia och var tidigare ett av Afrikas rikaste länder.

Efter många år av svår ekonomiska nedgång, politisk oro och dåliga skördar har mer än tre miljoner människor lämnat landet.

Landskapet i Zimbabwe är mycket varierat. I landets centrala delar finns höga bergsområden och skogsklädda savanner. Landets västra del består av träsk-och våtmarksområden. I öster växer tät djungel längs bergskedjan Inyanga, som bildar en naturlig gräns mot grannlandet Moçambique. Klimatet är subtropiskt och temperaturen varierar med höjden. Zimbabwe har lite nederbörd och många områden är för torra för jordbruk. Merparten av regnet faller mellan november och mars, och varierar ofta från år till år. Landet har stora miljöproblem, särskilt inom jordbruket. Användningen av giftiga bekämpningsmedel är bland de högsta i världen. Avskogning och jorderosion hotar att skada marken och i städerna förorenas luften av tung industri och trafik. Flera hotade arter riskerar att utrotas på grund av tjuvskyttar som får härja fritt i nationalparker.

Vi har nu resor till landet framförallt till Vic Falls och Hwange National Park

Zambia är AllResors andra hemland mer än 20 år tillbaka. Här har vi tillsammans med trogna donatorer byggt ett barncentra. Många av fadderföräldrar har tagit tillfället och besökt Zambia och de barn de underhåller. Mötet med dem har givit djupa spår i vars och ens hjärta. 

bottom of page