top of page

Kanada

Kanada är till yta världens näst största land efter Ryssland. Men samtidigt är det ett av de mest glesbefolkade länderna.

 

Till Kanada åker man om man vill uppleva storslagen natur, rinnade forsar och mycket vildmark. Detta i kombination med en modern infrastruktur gör Kanada till ett perfekt resmål!

bottom of page