Jordanien

 Jordanien-  ett land i linje med kulturens vagga.

Upplevelsen i Petra kan kombineras med Aqaba vid Röda Havet.